ΑΔΑ: 4Α3ΗΟΡ0Ρ-Ζ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Σκαγιάς-Γαλούνη Πετρούλας για τον καθαρισμό του περιβάλλοντα στην επιχείρησή της χώρου και την επανατοποθέτηση χαλικιού

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2011 12:00:16

Leave Comment