ΑΔΑ: 4Α3ΗΟΡ0Ρ-Φ – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού φρεατίων και ομβρίων υδάτων στην περιοχή του λιμένα Τούρλου Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2011 12:50:26

Leave Comment