ΑΔΑ: 4Α3ΦΟΡ0Ρ-8 – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού φρεατίων και ομβρίων υδάτων στην περιοχή του λιμένα Τούρλου Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/06/2011 10:57:14

Leave Comment