ΑΔΑ: 456ΖΟΡ0Ρ-ΞΑΞ – Θέμα: Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2011 09:08:23

Leave Comment