Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX:22890/28934
Τηλ: 22890/28933/5
E-Mail: info@mykonosports.gr
Web: www.mykonosports.gr
ΜΥΚΟΝΟΣ 22/09/2010


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Μυκόνου, ανακοινώνει ότι σε όσους δημοσιευμένους ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ Διαγωνισμούς δεν αναφέρεται ρητά το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, τότε και μόνο τότε, οι συμμετέχοντες θα θεωρήσουν τους δύο (2) μήνες ως το χρονικό διάστημα ισχύς της προσφοράς τους και τους τρεις (3) μήνες ως το χρονικό διάστημα ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, στους εν λόγω διαγωνισμούς.
Η Παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, προς ανάγνωση των συμμετεχόντων.

Εκ του Λιμενικού Ταμείου
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

Αθανάσιος Κουσαθανάς-Μέγας
Δήμαρχος Μυκόνου