Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
——————————

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθ. ΣΜΕ 01/2010 Ανακοίνωσή του, επιθυμεί να προσλάβει δύο άτομα Υπευθύνους Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το χρονικό διάστημα ενός έτους, απασχολούμενα στους Λιμένες ευθύνης του εν λόγω φορέα.
Η ημερομηνία υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από 24/09/2010 ημέρα Παρασκευή έως και την 04 /10/2010 ημέρα Δευτέρα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου και στην αρμόδια υπάλληλο : Ζουγανέλη Χ, στα τηλέφωνα 22890/28933 και 22890/28935.

Εκ του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου
Ο Πρόεδρος,

Αθαν. Ι. Κουσαθανάς-Μέγας
Δήμαρχος Μυκόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ ΣΜΕ 1_2010
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ