Απόφαση 93/2024: Παραχώρηση χώρου για την στέγαση του Γραφείου ενδοοικογενειακής βίας, της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου μετά από αίτηση της

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης…