Νέο Πρόγραμμα Κρουαζιέρας 31-05-2024

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό βάσει των  στοιχείων που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα.  Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές. Η ιστοσελίδα του   Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις…

Απόφαση 91/2024: Έγκριση της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου και υπηρεσιών Αναπληρωτή Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης…

Απόφαση 90/2024: Έγκριση της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με θέμα: «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης…

Νέο Πρόγραμμα Κρουαζιέρας 21-05-2024

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό βάσει των  στοιχείων που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα.  Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές. Η ιστοσελίδα του   Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις…