Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων

Ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, και ώρα 14:00, οι αιτήσεις στην η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου