Νέο Πρόγραμμα Κρουαζιέρας 27-10-2023

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό βάσει των  στοιχείων που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα.  Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές. Η ιστοσελίδα του   Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις…

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

Μετά από δυο χρόνια υλοποίησης, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου (Δ.Λ.Τ.Μ.) πραγματοποίησε το τελικό συνέδριο του έργου “Port Security Emergency Coordination”

Νέο Πρόγραμμα Κρουαζιέρας 19-10-2023

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό βάσει των  στοιχείων που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα.  Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές. Η ιστοσελίδα του   Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις…

Ανακοίνωση Εκπαίδευσης της Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου για το έτος 2023, σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου

Έγκριση χρηματοδότησης πράξης «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001339

Ο Περιφερειάρχης κ. Γεώργιος Χατζημάρκος με την ΑΠ 2977/31-07-2023 Απόφασή του

Νέο Πρόγραμμα Κρουαζιέρας 12-10-2023

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό βάσει των  στοιχείων που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα.  Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές. Η ιστοσελίδα του   Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις…

Νέο Πρόγραμμα Κρουαζιέρας 10-10-2023

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό βάσει των  στοιχείων που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα.  Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές. Η ιστοσελίδα του   Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις…

Δελτίο Τύπου-Τελικό Συνέδριο του Έργου PoSec

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου σας προσκαλεί στο Τελικό Συνέδριο του έργου “PoSec”, το οποίο θα λάβει χώρα στο «Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο» Δήμου Μυκόνου, την Τετάρτη…