Απόφαση 162/2022: Περί της αιτήσεως του κ. Ζαφειρόπουλου Δημήτριου του Δημ. για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους του

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 161/2022: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Μ. Αποστόλου ΝΕΠΑ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους της

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download