Απόφαση 138/2022: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Λεμβούχων & Αποσκευοφορέων Μυκόνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώμα τος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση των σκαφών του

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 137/2022: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Λεμβούχων Πλατύ Γιαλού για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Π. Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση των σκαφών του

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 136/2022: Περί της αιτήσεως του Σωματείου επαγγελματιών Αλιέων Μυκόνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στο Παλαιό Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση των σκαφών του

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 135/2022: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΚΕΙΠ ΜΟΤΟΡ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΕΠΑ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους της

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download