ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Ελέγχων Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου»

 

Μεταφόρτωση Περίληψης σε μορφή PDFΜεταφόρτωση Μελέτης σε μορφή PDF

Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα PDF αρχεία, είναι τα επίσημα έγγραφα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας, για συμμετοχή στο διαγωνισμό.  Τα έγγραφα σε επεξεργάσιμη μορφή Word, σας τα παραθέτουμε, για να σας βοηθήσουμε στη σύνταξη της προσφοράς σας!

Μεταφόρτωση Περίληψης σε μορφή WordΜεταφόρτωση Μελέτης σε μορφή Word