ΑΔΑ: 6ΡΜΦΟΡ0Ρ-ΗΓΛ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Χρυσή Γαλέρου ΑΕΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2014 14:35:36

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *