ΑΔΑ: Ω9ΓΑΟΡ0Ρ-ΠΨΙ – Θέμα: Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων & υπαλλήλων για την παραλαβή έργων & προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2015 και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2015 08:25:36

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *