ΑΔΑ: ΩΨΔΞΟΡ0Ρ-Χ7Φ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: ‘’Νομοθεσία Μελετών".

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2014 08:03:52

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *