ΑΔΑ: ΩΛΜΝΟΡ0Ρ-ΘΘΞ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ειρήνη Κυριάκου Καλαμαρά Α.Ε. για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/04/2015 14:44:19

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *