ΑΔΑ: Β41ΙΟΡ0Ρ-8ΓΨ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου ΑΛΑΦΑΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοπόθέτηση βιτρινών

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/07/2012 12:31:40

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *