ΑΔΑ: Β4Ω2ΟΡ0Ρ-Φ6Ε – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Φαρούπου Παναγιώτη για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον αδιαμόρφωτο χώρο πίσω από την Σεγκεν, στο νέο λιμάνι Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2012 14:37:51

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *