ΑΔΑ: Β4ΛΒΟΡ0Ρ-Ε2Α – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Nikolopoulou Spirou Ericou για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και τουριστικών εκθετηρίων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/06/2012 15:15:03

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *