ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΡ0Ρ-6ΘΠ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του ΚΤΕΛ Μυκόνου για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή εισιτηρίων στο Παλαιό Λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2012 17:14:43

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *