ΑΔΑ: ΒΙΦΑΟΡ0Ρ-ΑΚ7 – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του Καλογερά Νικόλαου του Ιωάννη, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΥΕ Καθαριστής Εξωτ. Χώρων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/05/2014 08:47:04

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *