ΑΔΑ: ΒΕΔΞΟΡ0Ρ-79Η – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Προδρόμου Ανδροκλή για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την άσκηση στάσιμου εμπορίου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/03/2013 09:14:26

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *