ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-Λ5Λ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Κουσαθανά Ιωάννη για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον αδιαμόρφωτο χώρο, πίσω από την περιοχή Σεγκεν, στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2013 10:30:06

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *